skip to Main Content

Mepa-Support

MePa-Support is een kleinschalig bewindvoerderskantoor en is opgericht in september 2007. Het werkgebied betreft de gemeenten van de Drechtsteden en omstreken.

Door de kleinschaligheid kunnen wij maatwerk leveren op het gebied van inkomensbeheer en beschermingsbewind. Onze cliënten komen o.a. uit de sectoren van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrie en de verslavingszorg. Een voorwaarde voor de samenwerking is dat de cliënt gemotiveerd is om onze hulp te aanvaarden. Tevens is het belangrijk dat de cliënt een zorgindicatie heeft en professionele zorgverlening krijgt. Door een goede samenwerking tussen cliënt, zorg en bewindvoerder willen wij het mogelijk maken om de gestelde financiële doelen te behalen. Een cliënt heeft bij MePa-Support de mogelijkheid om online mee te kijken in de administratie en zicht te houden op zijn of haar bankrekening. De cliënt kan alle bij- en afschrijvingen zien. Op deze manier is de financiële situatie op ieder moment inzichtelijk.

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Vandaar dat wij bij de cliënt langs komen voor een persoonlijk gesprek. Tevens heeft de cliënt altijd te maken met één contactpersoon.

MePa-Support is aangesloten bij het Bewindvoerdersnetwerk; een netwerk van bewindvoerders en inkomensbeheerders dat kennis en ervaring met elkaar uitwisselt.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. De bewindvoerder kan van een professionele organisatie zijn, maar het mag ook een partner of naast familielid zijn.

Meer informatie

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer is geschikt voor mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële administratie kunnen zorgen en hulp nodig hebben om al hun financiën op orde te krijgen en te houden.

Meer informatie

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en geïndexeerd door de Staatssecretaris van ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Meer informatie

Client login

MePa-Support maakt voor het beheren van uw financiële administratie gebruik van het online software pakket OnView. De cliënt heeft bij MePa-Support de mogelijkheid om online mee te kijken in de administratie en zicht te houden op zijn of haar bankrekening. De cliënt kan alle bij- en afschrijvingen zien. Op deze manier is de financiële situatie van de cliënt op ieder moment inzichtelijk. Indien gewenst kan de cliënt de hulpverlener toestemming geven om online mee te kijken in de administratie.

Voor het OnView systeem is gekozen om de volgende redenen:

  • Kwalitatief goed
  • Betrouwbaar
  • Transparant
Back To Top