skip to Main Content

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer is geschikt voor mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële administratie kunnen zorgen en hulp nodig hebben om al hun financiën op orde te krijgen en te houden. De inkomensbeheerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten, het maken van een financieel overzicht en het aanvragen van voorzieningen.

Alle financiële post komt binnen op ons kantoor en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening op naam van de cliënt waarop MePa-Support gemachtigd is. Wekelijks of maandelijks (dit gebeurt in overleg) wordt een vast bedrag overgeboekt naar de rekening van de cliënt als zijnde leefgeld. Inkomensbeheer is geen onderdeel van beschermingsbewind. Het verschil tussen inkomensbeheer en beschermingsbewind is dat inkomensbeheer niet via de kantonrechter wordt toegewezen maar een vrijwillige overeenkomst is tussen MePa-Support en de cliënt.  De cliënt tekent een machtiging waarbij MePa-Support de bevoegdheid krijgt om namens de cliënt de inkomsten en uitgaven te beheren. De cliënt is bij inkomensbeheer niet beschermd tegen het maken van (nieuwe) schulden.

Inloggen bij onview

Bij MePa-Support krijgt de cliënt de mogelijkheid om online mee te kijken in de administratie en zicht te houden op zijn of haar bankrekening. De cliënt kan alle bij- en afschrijvingen zien. Op deze manier is de financiële situatie van de cliënt op ieder moment inzichtelijk.

Login

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. De bewindvoerder kan van een professionele organisatie zijn, maar het mag ook een partner of naast familielid zijn.

Meer informatie

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en geïndexeerd door de Staatssecretaris van ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Meer informatie

Jaarlijks wordt er door de Nederlandse Branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers een audit (controle) uitgevoerd op de gehele administratie van MePa-Support en haar cliënten.

Back To Top