skip to Main Content

Tarieven

Beschermingsbewind:

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld  en geïndexeerd door de Staatssecretaris van ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zie bijlage voor de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau kunnen (in veel gevallen) een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit betreft ook de intakekosten. Bij voldoende inkomen en/of vermogen worden de kosten voor beschermingsbewind verhaald op de cliënt.

Voor incidentele beloningen moet voorafgaand een machtiging aangevraagd worden bij de kantonrechter. Pas na goedkeuring mag de bewindvoerder een extra vergoeding in rekening brengen voor incidentele werkzaamheden.

Inkomensbeheer:

Voor inkomensbeheer kan geen bijzondere bijstand aangevraagd worden. Het tarief bedraagt €60 per uur excl. BTW. Afhankelijk van uw situatie kan dit ook het maandtarief zijn volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek.

Indien een cliënt overlijdt kan het zijn dat het noodzakelijk is dat MePa-Support de afhandeling van de administratie doet tot aan de overdracht aan de erfgenamen. Hiervoor wordt het tarief gerekend van €60 per uur excl. BTW.

Back To Top