skip to Main Content

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke, geestelijke en/of sociale redenen zijn. Beschermingsbewind is in eerste instantie niet bedoeld om schulden te saneren. Afhankelijk van de omvang van de schulden kan dit wel door ons gedaan worden. Indien het problematische schulden betreft, wordt de cliënt door ons toe geleid naar schuldhulpverlening.

Verzoek tot onderbewindstelling kan ingediend worden bij de kantonrechter door de cliënt, de partner, één van de naaste familieleden, instelling waar de cliënt verblijft of het openbaar ministerie. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders de financiële belangen gaat behartigen. Een bewindvoerder kan een partner of een naaste familielid zijn. Als er geen partner of naaste familielid is die voor de financiële belangen kan of wil zorgdragen, kan ook iemand van een professionele organisatie bewindvoerder worden.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten, het maken van een financieel overzicht, het aanvragen van voorzieningen en bescherming van het vermogen van de cliënt. Alle financiële post komt binnen op ons kantoor en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening op naam van de cliënt waarover MePa-Support het beheer heeft. Wekelijks of maandelijks (dit gebeurt in overleg) wordt een vast bedrag overgeboekt naar de rekening van de cliënt als zijnde leefgeld. Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan de betrokkene en aan de kantonrechter.

Inloggen bij onview

Bij MePa-Support krijgt cliënt de mogelijkheid om online mee te kijken in de administratie en zicht te houden op zijn of haar bankrekening. De cliënt kan alle bij- en afschrijvingen zien. Op deze manier is de financiële situatie van de cliënt op ieder moment inzichtelijk.

Login

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer is geschikt voor mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële administratie kunnen zorgen en hulp nodig hebben om al hun financiën op orde te krijgen en te houden.

Meer informatie

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en geïndexeerd door de Staatssecretaris van ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Meer informatie

Als iemand onder bewind staat, kan diegene niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder iets schenken, kopen of verkopen met uitzondering van de dagelijkse boodschappen van de leefgeldrekening. Voor bestedingen boven een bepaald bedrag moet de bewindvoerder toestemming vragen aan de kantonrechter.

Back To Top